Martin Hulsenboom

 

    

Het was de avond voor het kerstfeest. In de bieb

Verroerde zich geen boekenwurm: de Kerstman sliep.

Behaaglijk onderuitgezakt in zijn fauteuil –

Een open boekje rustend op zijn rendiertrui –

Bevond de hoogbejaarde zich in dromenland.

Hij zocht zijn Boekenjagersboek, een foliant,

Waarin hij alle namen had geregistreerd

Van wie met boekenliefde is geïnfecteerd,

Opdat hij op zijn wereldwijde sledetocht

Met Kerstmis zeker elke bibliofiel bezocht.

 

In weerwil van zijn rijpe leeftijd klom hij rap

Tot op de hoogste trede van zijn boekentrap.

Vandaar keek hij op rijk gevulde planken neer:

Hij inhaleerde vergenoegd de geur van leer,

Liet zich welhaast verblinden door het goud op snee

En dacht weemoedig: “Paste dit maar in mijn slee!”

Zijn vingers streelden perkament en marokijn…

Hij meende in het boekenparadijs te zijn!

Ook vond hij dra zijn Boekenjagersboek, goddank,

En sjorde het met krachtsinspanning van de plank.

 

Zwaar hijgend klauterde Sint Niek weer naar benee,

Waar hij geradbraakt plaatsnam op de laagste tree.

Hij opende, moe doch voldaan, de dikke pil,

Maar slaakte stante pede een affreuze gil:

“De muizen hebben het velijn kapotgeknaagd,

Mijn foliant vernield! Het is toch godgeklaagd!

En was het nu beperkt gebleven tot de randen,

Maar nee, ik mis nu de gehele Lage Landen!

Hoe kan ik de belezen Belgen en Bataven

Verblijden met mijn bibliofiele prachtuitgaven?”

 

De arme Kerstman was volkomen van de kaart:

De tranen rolden over zijn eerwaarde baard.

“Ach, voor mijn geestesoog zie ik de bibliofielen –

Van Zutphen tot Moeskroen, van Sint-Niklaas tot Brielle,

Van Gent tot Deventer, van Haarlem tot Tervuren –

Vroeg in de ochtend witjes naar de kerstboom turen:

Daaronder ligt een geurtje of een badhanddoek,

Heel leuk (gegeven paard en zo), maar ja… GEEN BOEK!

Zo’n boekverdwaasde zal tot Nieuwjaar zitten kniezen

En ongetwijfeld zijn geloof in mij verliezen.

Hoe kan ik mijn geschonden lijst weer completeren

Met al diegenen die het schone boek vereren?”

 

Doch in een flits verscheen een lach op zijn gezicht:

Hij zag, nee, niet het noorder-, maar het zuiderlicht!

“In Tilburg doet Desiderata al een tijd

Gepassioneerd aan boekige liefdadigheid

En met de namen van de leden die zij telt,

Heb ik mijn schade in een mum van tijd hersteld!”

De angstdroom van Sint Niek kreeg zo een happy end,

Dus toen hij weer ontwaakte, oogde hij content.

Hij voelde hoe een boekje van zijn buik af viel,

Keek naar benee en las: L’Enfer du bibliophile...

 

“Ach, dat verklaart mijn opgehitste librido!

Vooruit, óp naar mijn slee, joho, joho, joho!

Ik kom eraan, adepten van de boekenjacht!

Een vrolijk kerstfeest, mensen, en een goede nacht!”

 

Ten uitgeleide

 

Het vermaarde kerstgedicht A Visit from St. Nicholas, in

1822 geschreven door de Amerikaan Clement Clarke

Moore (1779–1863) en tegenwoordig vooral bekend onder

de titel The Night Before Christmas, wordt al tweehonderd

jaar lang veelvuldig en op de meest uiteenlopende wijzen

geparodieerd.

Stichting Desiderata voegt daar nu haar eigen variant

aan toe. Op de drempel van 2023 sturen wij onze

boekverdwaasde vrienden met veel genoegen Het was de

avond voor het kerstfeest. In de bieb. Aanvaard het als een

dankbetuiging voor de steun die in het bijna voorbije jaar

onze uitgaven, waaronder Charles Asselineau’s De hel van

de bibliofiel, mogelijk heeft gemaakt én als een gelukwens

voor het nieuwe jaar.

Dat de boekenliefde welig moge tieren!

 

Bestuur en redactie van Stichting Desiderata

 

Hans Fillet

Martin Hulsenboom

Peter IJsenbrant

Frans Mutsaers

Anne Roukema

Ed Schilders

Rob van der Westerlaken


Colofon

 

Uitgever                            Stichting Desiderata, Tilburg, 2022

Vormgeving                     Sander Neijnens

Lettertype                        Farnham Text

Papier binnenwerk       Biotop 120 grs.

Papier omslag                 Biotop 250 grs.

Druk                                   Groels\Print\Media\People, Tilburg

Copyright © 2022         Stichting Desiderata & Martin Hulsenboom

 

Beeldverantwoording

Omslag               ‘Merry Old Santa Claus’ in Harper’s Weekly, January 1

                               1881, vervaardigd door Thomas Nast (1840–1902)

Frontispice        Cover van St. Nicholas. Illustrated Magazine for Boys

                               and Girls, Vol. XLI, No. 2, December 1913, vervaardigd

                               door George T. Tobin (1864–1956)

Pagina 6             Illustratie uit The Night Before Christmas (Cincinnati, z.j.),

                              vervaardigd door J.B. Geyser

Het was de avond voor het kerstfeest. In de bieb is door Stichting Desiderata in december 2022 als papieren kerstwens onder haar leden verspreid in een eenmalige oplage van 500 exemplaren.

De uitgave is gedrukt door Groels\Print\Media\People en opgemaakt in Farnham Tekst. Voor het binnenwerk is Biotop 120 gr. gebruikt en voor het omslag Biotop 250 gr. De boekjes zijn geniet. De vormgeving was in handen van Sander Neijnens.


Klik hieronder om de tekst als pdf te downloaden.

Het Was De Avond Voor Het Kerstfeest In De Bieb
PDF – 621,1 KB 262 downloads

Wilt u graag luisteren naar dit kerstverhaal? Klik op de speler.