In de rubriek ‘Bibliomanie’ zullen bijdragen verschijnen die om uiteenlopende redenen volgens de redactie getuigen van een bibliomane inhoud of een dergelijke geestesgesteldheid.

 

De biblio-index

De Biblio-index is een register van de persoonsnamen zoals die voorkomen in drie uitgaven waarin Martin Hulsenboom, Peter IJsenbrant, en Ed Schilders hebben samengewerkt, en waarbij het uitgangspunt steeds een tekst was van een auteur die bibliofilie of bibliomanie als onderwerp koos. Lees verder.


Het was de avond voor het kerstfeest. In de bieb

De bibliofiele Desiderata-variant op Clement Clarke Moore’s A Visit from St. Nicholas / The Night Before Christmas. Lees verder.


Beschermheiligen

Beschermheiligen gezocht voor bibliofielen, drukkers en boekbinders.

Robert Birley slaat alarm – Verdwijnt de bibliotheek als papieren bron? Zo ja, kunnen heiligen ons daartegen beschermen? Lees verder.


Met de neus in de boeken

Dit is een eerste mooie bijdrage. Een ruiker geplukt uit Nederlandstalige streekromans tussen 1946 en 2000. Lees verder.

Over de banner

Detail uit een handgekleurde lithografie van Henri Monnier, 1829, uit de collectie van het Rijksmuseum, legaat Simon Emmering. Titel op de prent: ‘Bouquinistes’, de vijfde prent uit een serie van zes, getiteld ‘Boutiques de Paris’.