Gerrit Komrij – De crisis in de bibliofilie

 

Op 5 juli 2022 is het tien jaar geleden dat Gerrit Komrij overleed. Zijn belang voor de Nederlandse literatuur behoeft echter nauwelijks toelichting. Hij was roman- en toneelschrijver, dichter, vertaler van Shakespeare, samensteller van de populaire bloemlezingen  onder de titel ‘Duizend en enige gedichten’, eerste Dichter des Vaderlands , en auteur van een aantal ‘Boeken over boeken’.

Komrij was ook een groot liefhebber van zogenaamde marge-uitgaven. Hij stelde tientallen teksten beschikbaar aan vrijwel alle actieve margedrukkers om dergelijke uitgaven in kleine oplage te vervaardigen. 

In 2009 werd op instigatie van Paul van Capelleveen, curator bij de Koninklijke Bibliotheek, in Museum Meermanno (tegenwoordig Huis van het Boek) een tentoonstelling van dergelijke marge-uitgaven georganiseerd: ‘Het ideale boek, Honderd jaar private press in Nederland’. Komrij hield de feestrede bij de opening daarvan, en gaf die de titel De crisis in de bibliofilie. De tekst van die toespraak verscheen een jaar later in beperkte oplage voor relaties en aanwezigen. Komrij houdt daarin een vurig pleidooi voor het ‘marge-boek’.

Bij Komrij’s tiende sterfdag wil de heruitgave bovendien een eerbetoon zijn aan een van Nederlands grootste boekenvrienden.

De Desiderata-uitgave is aangevuld met de bijzondere herinneringen en bevindingen van Paul van Capelleveen. Hij schetst gedetailleerd Komrij’s aandeel in de cultuur van de marge-uitgaven en werpt tegelijk ook een verrassend licht op Komrij als boekverzamelaar en bibliofiel.

 

Bestellen

Klik hier om een exemplaar van De crisis in de bibliofilie te bestellen via onze website.

U hoeft nog niet te betalen. U ontvangt de rekening tegelijk met de uitgave.

Gegevens van de uitgave

De crisis in de bibliofilie door Gerrit Komrij.

Met een nabeschouwing door Paul van Capelleveen.

Omslagillustratie: Ivo van Leeuwen.

Vormgeving: Sander Neijnens.

Omvang: 28 pagina’s.

Formaat: 19 x 27 cm.

Gebonden met cahiersteek.

ISBN 978-90-822545-7-0

De prijs is € 15,50, exclusief verzendkosten.