In de rubriek ‘Boekenkraam’ biedt Stichting Desiderata boeken aan die de bibliofilie als onderwerp hebben. De opbrengst van de verkoop komt volledig ten goede aan de stichting en zal worden gebruikt om nieuwe boekuitgaven mogelijk te maken.


Dr. P.J. Cools MSC, Over het conserveren van boeken

In april 1948 publiceerde Pater Piet J. Cools een handleiding, de tekst van een lezing die hij in den lande hield voor kloosterbibliothecarissen: Over het conserveren van boeken. Een opmerking  hieruit – ‘Altijd zal er stof op de boeken blijven komen’ – werd het motto van de in 1997 in Tilburg opgerichte Stichting dr P.J. Cools MSC. Lees meer.

 

Ewoud Sanders, Boeken op het Binnenhof

Ewoud Sanders brengt een ode aan de kleurrijke boekverkopers op het Binnenhof aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Een van de kopers was Vincent van Gogh die enkele verkopers ook portretteerde. Lees verder.

Heske Kannegieter, De geschiedenis van De KAN

Heske Kannegieter gaf een boekje uit over de diverse boekenevenementen die zij de afgelopen jaren heeft georganiseerd. Lees verder.